logo_studio-orfeo

Alles voor de kunst – over Nanine Linning en haar voorstelling KHORA

‘Alles voor de kunst’
Het weekend van 28 en 29 april streek Nanine Linning met haar Dance Company uit Heidelberg neer in Parktstad Limburg Theater in Heerlen. De voorstelling ‘KHÔRA’ stond dit jaar geprogrammeerd.
Precies een jaar geleden trad zij in hetzelfde theater op met de voorstelling ‘Silver’. Een voorstelling, die in november 2015 in première was gegaan en waarin zij haar blik duidelijk richtte op de toekomst. Een toekomst, die dichter bij is dan menigeen vermoedt en waarin de wereld maakbaar is en intelligentie in andere vormen een belangrijke plaats zal innemen. Nieuwsgierig is Linning naar deze nieuwe vormen en mogelijkheden, maar ook benieuwd is zij hoe wij mensen hierin een weg zullen vinden. Gelokt door de mysteries in het leven lijkt haar inspiratie onuitputtelijk.
Direct na Silver gaat Linning in 2016 opzoek naar een nieuw vraagstuk dat haar bezighoudt. Een vraagstuk dat betrekking heeft op haar denken en doen: “Waar komen gedachtes en ideeën vandaan? Liggen deze ergens opgeslagen in jezelf voordat ze omgezet worden in een voorstelling?
Deze vraag trok zij breder en zij dacht na over wat er is vóórdat er ‘iets’ ontstaat – wat is ‘het begin vóór het begin’? Hoe ziet dat er uit, wat is dat en hoe kunnen wij ons daar een voorstelling van maken?
Zij kwam terecht, en hoe kan het ook anders, bij de filosoof Plato. Plato (Grieks voor de brede of de dikke) , dé Griekse filosoof die in het jaar 427 BC in Athene werd geboren. Een uitzonderlijk mens, die nadacht over de natuur, de gebruiken, de erfelijkheid, het menselijk intellect en de menselijke persoonlijkheid. Hij wees ons op zijn ideeën en beschreef hoe de demiurg, als goddelijke ambachtsman, het universum tot stand bracht door de aanwezige, ongeordende, materie te vormen naar het beeld van de Ideeën.
Gelokt door deze nieuwe aanblik verdiepte Linning zich in Plato’s begrip Chora. Chora veranderde zij in Khôra en gaf haar nieuwe voorstelling deze naam.
Het idee was tevoorschijn gekomen!
Zij verzamelde een paar kunstenaars om zich heen waarmee zij als dansmaker op bijna ambachtelijke wijze haar Khôra creëerde waarin een universum kon ontstaan op het toneel. Maanden werkten zij het concept uit en twee en een halve maand voor de première ging Linning pas aan de slag met de dansers. In grote lijnen was haar plan duidelijk maar met uren repeteren en improviseren ontstond het eindproduct.
Belangrijk onderdeel van de voorstelling moest zijn voor Linning, dat het publiek bij deze creatie zou worden betrokken. Zo komen toneel en zaal, dansers en publiek, choreograaf, kunstenaars en een kok als smaakmakers bij elkaar om allemaal een unieke bijdrage te leveren aan Khôra .
Linning ging uit in haar dans van de vier elementen: water, lucht, vuur en aarde aangevuld met ether. Deze elementen vermengde zij vervolgens met de mogelijkheden die onze zintuigen ons bieden en husselde alles door elkaar. Vuur wordt geluid, lucht wordt een tornado, chaos wordt beeld. Vanuit deze ongeordende materie ontstond haar perfect en verfijnd uitgevoerde kunstwerk.

Bart Hess ontwierp de kleding en de visuele beelden. Hij zorgde ervoor dat jurken, gemaakt van gesmolten stukjes rood plastic, een knisperend geluid maakten als ze in beweging kwamen door de dansers. Remco Vellinga, een meester chef, maakte jelly beans die bij het opeten ervan zorgden voor een watervalletje aan smaaksensatie in je mond en Michiel Jansen componeerde de muziek die de dans, het beeld, de kleding en de smaak deed samenkomen.
Een totaal ervaring, sensationeel en zo dicht bij de bron. Herkenbaar en vertrouwd in het besef dat wij allemaal mensen zijn die ergens vandaan komen en ergens naartoe gaan.
Vanuit haarzelf is dit stuk ontstaan, bedacht, naar boven komen drijven. Zo creëerde Linning het, volkomen authentiek en eerlijk.
Een choreograaf, een kunstenaar die niet bang is om van zichzelf te geven aan al die mensen die afkwamen op die ene voorstelling, Khôra
Het is knap hoe Linning erin is geslaagd om de actualiteit van Plato’s ideeënwereld na 2500 ter hand te nemen.
Een dansavond die op feestelijke wijze werd afgesloten met een heerlijk glas eigengemaakte champagne.
Bravo voor Linning en haar team.

Vlaardingen, 1 mei 2018
Emmeline Mooij

Deel